Skopje Alexander the Great Airport - SKP Airport

Skopje Alexander the Great Airport - SKP

Traveling to Skopje Alexander the Great Airport - SKP? Let Logan Car Hire compare all the major and local car rental companies at Skopje Alexander the Great Airport - SKP to find you the right car for you. We search Avis, Hertz, Dollar, Enterprise, Budget and Sixt at Skopje Alexander the Great Airport - SKP

Car Rental Booking

Like us

Skopje Alexander the Great Airport - SKP News

Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Главниот извршен директор на ТАВ Аеродроми, Сани Шенер, во #интервју за Канал 5 Телевизија.

Mожете да го погледнете на следниот линк:
https://www.youtube....feature=youtu.be
/
TAV Airports CEO, Sani Sener, in an #interview for Kanal 5 TV.

The interview on the below link:
https://www.youtube....feature=youtu.be
Главниот извршен директор на ТАВ Аеро
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Главниот извршен директор на ТАВ Аеродроми, Г. Сани Шенер, попладневно во #Охрид, на отворањето на Школата за млади #лидери на Претседателот на Република Македонија, Г. Ѓорге Иванов, говореше за лидерството преку примерот за успешниот растечки бизнис на ТАВ.
/
TAV Airports CEO, Mr. Sani Sener, this afternoon in #Ohrid, at the opening of President Gjorge Ivanov's School of Young Leaders, gave a speech about leadership, through the example of TAV's successful business model: ,,The growth story of TAV Airports''.

#leadership #youth #young #business #leaders TAV Airports #airports #innovation TAV Airports #airports
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Skopje Airport sees double digit growth
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Соопштение за медиумите
Скопје, 17 август 2017 г.

ТАВ: Од октомври Еуровингс ќе лета на линијата Скопје–Минхен

Почнувајќи од 31 октомври, ниско-буџетната авиокомпанија Еуровингс (Eurowings), членка на групацијата Луфтханза, ќе отвори нова линија Скопје–Минхен, поврзувајќи го скопскиот аеродром „Александар Велики“ со меѓународниот аеродром во Минхен.

Како што официјалните претставници на авиокомпанијата најавија, најниските цени за авионските билети ќе почнуваат од 39.99 евра, а рутата ќе ги поврзува македонските граѓани и сите патници на скопскиот аеродром со главниот аеродром во Минхен, аеродромот „Франц Јозеф Штраус“, кој е главниот аеродром во германскиот град. Еуровингс неодамна најави 10 нови прекуокеански летови од аеродромот во Минхен.

Еуровингс ќе лета на линијата Скопје–Минхен два пати неделно, односно, секој вторник и петок, со Ербас А320-200, со капацитет од 174 седишта.

- Уверени сме дека ова е одлична вест за патниците и во Македонија и во Германија бидејќи ќе имаат уште еден директен лет што ќе ги поврзува двете земји. Ова исто така го означува и почетокот на работењето на Еуровингс, како нискобуџетна авиокомпанија, на македонскиот воздухопловен пазар. Скопскиот аеродром „Александар Велики“ ќе биде поврзан со главниот аеродром во Минхен, што ќе претставува одличен избор и можност за продлабочување на комуникацијата меѓу двата града. Друг важен факт за Еуровингс како членка на групацијата Луфтханза, е дека нашите патници, не само од Македонија, туку и од регионот, ќе имаат дополнителни конекции и во Европа и на интерконтинентално ниво надвор од Минхен – изјави Алпер Ерсој, Генерален директор на ТАВ Македонија.

Билетите за летовите на оваа линија се веќе во продажба преку веб-страницата на авиокомпанијата eurowings.com.

- На 31 октомври ќе се означи почетокот на нашите операции во Македонија, со отворањето на линијата Скопје–Минхен, како единствена воздушна конекција меѓу двата града. Среќни сме што Скопје се приклучува на нашата глобална мрежа од 150 дестинации. Веруваме дека оваа линија ќе обезбеди фантастични нови можности за зајакнување на релациите меѓу Македонија и Германија, а со тоа и дека ќе им овозможи на патниците од двете земји полесно да ги доживеат двата одлични града, Скопје и Минхен. Ги охрабруваме сите патници да ја посетат нашата веб-страница eurowings.com каде може да се резервираат и да се купат авионските билети, со цени кои почнуваат од 39.99 евра, изјави Иван Ореч, Директор за развој на мрежата на авиолинии на Еуровингс.

Ниско-буџетната авиокомпанија Еуровингс, со седиште во Келн, е членка на групацијата Луфтханза. Сообраќа на повеќе од 150 дестинации во повеќе од 40 земји низ Европа и е добро позната по одличната мрежа на авиолинии до атрактивни туристички локации. Лета во многу држави во регионот, како што се Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Косово, Црна Гора, Турција. Еуровингс е најбрзо растечка авиокомпанија во 2017 година, а оваа година повеќе од 22 милиона патници ќе летаат со Еуровингс.

ТАВ Македонија неодамна додаде шест нови авиолинии во својата мрежа на дестинации, којашто е во подем и на двата аеродроми, во Скопје и во Охрид. Преку „Александар Велики“, патниците од јули годинава се директно поврзани и со Рим, Малта и Ваксјо (Шведска) со Виз ер, додека Катар ервејс, исто така во јули, воспостави директен лет до Доха. Летната сезона пак во главната туристичка дестинација во Македонија - Охрид, беше обележана со отворањето на новата директна линија до Катовице во Полска.

ТАВ Македонија ги заврши првите седум месеци од 2017 година со 8% пораст на бројот на патници, достигнувајќи 1.089.906 патници на двата македонски аеродрома – „Александар Велики“ во Скопје и „Св. Апостол Павле“ во Охрид. Во јули, на двата аеродрома се превезени вкупно 229.776 патници, што, споредено со истиот месец во 2016 година, е пораст од 15%.

/

Press Release
Skopje, August 17th, 2017

#TAV: From October Eurowings will fly on the route #Skopje-#Munich

Starting from 31st of October, the low cost airline Eurowings, member of Lufthansa group, will open the new route Skopje – Munich, connecting Skopje Alexander the Great Airport with Munich International Airport.

As the airline officials announce, lowest rates for prices of air tickets will start from 39.99 euros, connecting Macedonian citizens and all Skopje Airport passengers to the main airport in Munich, Franz Josef Straus Airport, which is the central airport hub in the German city. Eurowings recently announced 10 new transatlantic services from its Munich hub.

Eurowings will operate on the route Skopje-Munich two times a week, Tuesdays and Fridays, with its Airbus A320-200 aircraft, which has capacity of 174 seats.

- It is our strong belief that this will be great news for passengers both in Macedonia and in Germany because they will have another direct flight that will connect the two countries. This also marks the start of regular operations by Eurowings as a new low cost airline on the Macedonian aviation market. Skopje ‘Alexander the Great’ airport will have a connection with the main airport of Munich, which will be a great choice and opportunity for deepening the communication between the two cities. Another important fact that Eurowings is a member of the Lufthansa group, our passengers, not just from Macedonia, but also from the region will have additional connections both in Europe and on an intercontinental level beyond Munich - says Alper Ersoy, TAV Macedonia General Manager.

Tickets for the flights on this route are already on sale through the airline’s website, eurowings.com.

- October 31st will mark the start of our operations in Macedonia, with the opening of the route Skopje-Munich, as the only direct air connection between the two cities. We are very happy that Skopje joins our global network of 150 destinations. We believe this route will provide fantastic new opportunities for strengthening the bond between Macedonia and Germany and it will enable passengers in both countries, more easily to experience the both great cities, Skopje and Munich. We encourage all travelers to check our web page eurowings.com for booking and purchasing air tickets, where the lowest rates on this route start from 39.99 euros, stated Ivan Orec, Eurowings’ Network development manager.

The low cost airline Eurowings, which is based in Cologne, is a member of the Lufthansa group. It flies to more than 150 destinations in more than 40 countries in Europe and it is well known by the good route network to attractive tourist leisure locations. It flies to many countries in the region, such as Albania, Bulgaria, Croatia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Turkey. Eurowings is the fastest growing airline in 2017 and this year more than 22 million passengers will fly Eurowings.

TAV Macedonia recently added six new routes to its expanding network of destinations from the country’s airports in Skopje and Ohrid. Through ‘Alexander the Great’, passengers are now directly connected with Rome, Malta and Vaxjo (Sweden) with Wizzair, while Qatar Airways’ established its direct flight to Doha. The summer season in Macedonia’s top tourist destination, Ohrid, was marked by new direct route to Katowice in Poland.

TAV Macedonia finished the first seven months of 2017 with an 8% increase in the number of passengers, reaching 1.089.906 passengers at both Macedonian airports – Skopje Alexander the Great and Ohrid St. Paul the Apostle. In July, both airports showed a rise in passenger numbers to a total of 229.776, which, compared to the same month in 2016, is a 15% increase.
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
5 days ago
Faruk Ajredini - Metin Sulejman Deniz Sulejman
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Фудбалерите на Фенербахче попладневно пристигнаа на скопскиот аеродром ,,Александар Велики''.
/
Fenerbahçe football players arrived at Skopje Alexander the Great Airport - SKP this afternoon.

FK Vardar #football FK Vardar vs Fenerbahçe SK #arrivals #flights
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
6 days ago
Maja Trajkovska - Kayzer Seydin 😍❤️
1 week ago
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Ноќни фотографии од ,,Александар Велики''.
/
Night photos of Skopje Alexander the Great Airport - SKP.

#aicraft #airplanes #parking #apron #airport
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
1 week ago
Goce Champion - Eden od najdobrite aerodromi vo Evropa... Sekoja cest i prodolzete taka :)
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Два големи авиони со редовните авиолинии од #Истанбул и #Виена, денеска на ,,Александар Велики''.
Ербас A 330 на Туркиш ерлајнс и Боинг 767 на Аустриан ерлајнс, паркираа на позицијата 201.
Истовремено доаѓаа и одеа повеќе мали #авиони.
/
Two big airplanes on the regular routes from #Istanbul and #Vienna, today at Skopje Alexander the Great Airport - SKP.
Turkish Airlines Airbus A330 and Austrian Airlines Boeing 767 parked on position 201.
At the same time, arrived and departed many small #airplanes.
#aviation #aircraft #passengers
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
1 week ago
Isko Emruli - Bravoo
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Денеска на скопскиот #аеродром ,,Александар Велики'', во моменти на зголемена авијација поради Супер купот.
/
Today at Skopje Alexander the Great Airport - SKP, in moments of increased #aviation due to #SuperCup.

#aircrafts #Skopje #airport #flights #passengers
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Од слетувањето на двата фудбалски клуба - Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед, денеска на скопскиот #аеродром ,,Александар Велики''.
Со Ибериа ерлајнс од #Мадрид дојдоа ,,кралевите'', додека со Чело авиејшн од #Манчестер дојдоа ,,црвените ѓаволи''.
/
From the landing of #UEFASuperCup2017 football clubs Real Madrid C.F. & Manchester United, today at Skopje Alexander the Great Airport - SKP.
With Iberia flight from #Madrid arrived ,,the kings'', while with Cello Aviation from #Manchester arrived ,,the red devils''.
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
2 weeks ago
Aleksandar Gjorgiev - Flamur Sakiri
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Известување за патниците
Скопје, 4. август 2017

ТАВ Македонија ги информира сите патници кои имаат летови од скопскиот аеродром Александар Велики, на 7-ми, 8-ми и 9-ти август 2017 година, дека треба да пристигнат на аеродромот три до четири часа порано од времето на полетување, поради дополнителните безбедносни мерки кои ќе бидат применети на аеродромот по повод одржувањето на UEFA Супер Куп натпреварот.
/
Announcement for passengers
Skopje, 4th of August 2017

TAV Macedonia would like to inform our passengers that, all passengers who have flights from Skopje Alexander the Great Airport on the dates of 7th, 8th and 9th August 2017, should arrive to the airport 3-4 hours earlier than the flight time due to additional security measures that will be applied at the airport on the occasion of UEFA Super Cup match.
2 weeks ago
Fejsal Cali Neziri - Tenzila Fejzi
2 weeks ago
Filip Trpeski - Aleksandar Skeparoski
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Соопштение за медиумите
Скопје, 31. Јули 2017

ТАВ донесе #новинари од Полска да ја промовираат Македонија како туристичка дестинација

На покана и во органазија на ТАВ Македонија, пет новинари од Полска ја посетија Македонија во текот на јули, за да ги искусат убавините на земјата и да ја промовираат како туристичка дестинација меѓу полските туристи, со цел поддршка на авиолинијата #Катовице-#Охрид и креирање на поголема понуда на летови од #Полска во Македонија

Како продолжение на неодамна отворените сезонски чартер-летови од Катовице на охридскиот аеродром Св. Апостол Павле, ТАВ Македонија донесе пет новинари од Полска во Македонија, со цел да ги искусат убавините на земјата и да ја промовираат како туристичка дестинација меѓу туристите од Полска.

-Како што веќе знаете на 22. јуни на охридскиот аеродром Св. Апостол Павле почнаа сезонските чартер-летови од Катовице. Еднаш неделно, еден од најголемите полски тур-оператори Рего Бис, со секој лет кон нашиот аеродром носи 220 патници на Охридското езеро. Имплементирајќи ја неодамнешната успешна маркетинг активност со турските блогери за промоција на Македонија меѓу турските граѓани, презедовме многу слична маркетинг-иницијатива, со цел да ја промовираме Македонија како интересна туристичка дестинација меѓу туристичките агенции и тур-оператори од Полска како и самите патници од оваа земја. Од 17. јули до 22. јули пет новинари од Полска, од угледни печатени и онлајн медиуми ја посетија Македонија, конкретно Скопје и скопскиот регион (кањонот на Матка, винарии), Охридското езеро и Битолскиот регион, искусувајќи ги убавините на земјата и нејзиното културно-историско наследство. Очекуваме оваа активност да придонесе за повисока побарувачка на летови од Полска кон Охрид, со цел тур-операторот Рего Бис да ја операционализира најавената дополнителна дестинација – #Варшава, како и да придонесе за отворање на дополнителни чартер летови од Полска до Македонија организирани од друг полски тур-оператор, за што сме во преговори долго време, изјави Алпер Ерсој, Генерален директор на ТАВ Македонија.

Како што објаснува Ерсој, ТАВ Македонија постојано презема слични маркетинг-активности не само за привлекување на авиокомпании и тур-оператори да почнат да летаат од двата македонски аеродроми – скопскиот Александар Велики и охридскиот Св. Апостол Павле, туку и да ги поддржи новоотворените дестинации и да создаде поголема побарувачка за летови кон Македонија од пазарите од каде што доаѓаат патници во земјава.

Охридскиот аеродром Св. Апостол Павле е во подем во изминатата една година, откако бројот на сезонски летови беше значително зголемен, кои што носат туристи на Охридското езеро од дополнителни четири нови пазари – Полска, Белгија, Израел, Србија. Освен традиционалните сезонски летови од Амстердам со Корендон и Туифлај кои секоја година функционираат кон охрискиот аеродром, во 2016 година чартер-летови од Брисел беа отворени од еден од најголемите европски тур-оператори Томас Кук; чартер-летови од Тел Авив беа отворени од израелската авиокомпанија Аркиа; сезонските летови на линијата Белград-Охрид од Ер Србија беа обновени, додека редовните авиолинии на Виз ер и Германиа Флуг кои функционираат преку целата година од Охрид до Лондон, Базел и Цирих, продолжуваат.

Во првите шест месеци од 2017 година, ТАВ Македонија забележа пораст од 6% на патничкиот сообраќај, споредено со истиот период минатата година, или на двата македонски аеродроми од јануари до јуни поминале вкупно 860.130 патници.

Се неодамна новоотворените рути од скопскиот аеродром Александар Велики до Малта, Рим, Ваксјо и Доха, како и со проширувањето на фрекфенциите на постоечките линии, од ТАВ Македонија очекуваат повисока стапка на пораст на сообраќајот во втората половина од годинава.
/

Press Release
Skopje, 31st of July 2017

TAV brought Polish journalists to promote Macedonia as a travel destination

Invited by TAV Macedonia, five Polish journalist visited Macedonia during July to experience the beauties of the country and promote it as a touristic destination among Polish tourists, supporting the current route Katowice-Ohrid and creating a higher demand for flights from Poland to Macedonia

As a follow up to the recent opening of the seasonal charter-flights from Katowice to Ohrid St. Paul the Apostle Airport, TAV Macedonia brought 5 Polish journalists in the country to experience its beauties and promote it as a touristic destination among Polish tourists.

-As you already know on 22nd of June at Ohrid St. Paul the Apostle Airport started to operate the seasonal charter flights from Katowice. Once weekly one of the biggest Polish tour operators Rego Bis, brings, on each flight, 220 Polish tourists at Ohrid Lake till end of September. Following the recent successful activity we have done with Turkish bloggers who promoted Macedonia among Turkish citizens, we took very similar marketing initiative, in order to promote Macedonia as an interesting travel destination among Polish holidaymakers and Polish travelers. From 17th until 22nd of July five Polish journalists representing respectable print and online media in Poland, visited Skopje region (Matka canon, wineries), Ohrid Lake region and Bitola region, experiencing the unique natural beauties of the country and its cultural-historical heritage. We expect this activity to contribute for higher demand for flights from Poland to Ohrid, in order the tour-operator Rego bis can easily execute the additional announced destination Warsaw, as well as contributing for opening of additional charter-flights from Poland to Macedonia operated by another Polish tour-operator, for which we are in negotiations for a long time, stated Alper Ersoy, TAV Macedonia General Manager.

As explained by Ersoy, TAV Macedonia is constantly doing similar marketing activities not only to attract airlines and tour-operators to start flying to both Macedonian airports – Skopje Alexander the Great and Ohrid St. Paul the Apostle, but to support newly opened destinations and create bigger demand from the source markets.

Ohrid Airport is booming in the past year, after the number of seasonal flights has been significantly increased, bringing tourists at Ohrid Lake from 4 new source markets – Poland, Belgium, Israel, Serbia. Besides the traditional seasonal flights from Amsterdam operated by Corendon and TUIFly each year to Ohrid St. Paul the Apostle Airport, in 2016 charter-flights from Brussels operated by Thomas Cook were opened; charter-flights from Tel Aviv operated by Israeli Arkia were also opened; the seasonal flights on the route Belgrade-Ohrid, by Air Serbia, were re-opened, while the regular year round routes to London, Basel and Zurich, continue to operate by Wizz Air and Germania Flug.

In the first six months of 2017, TAV Macedonia reported 6% increase in passenger traffic, compared to the same period in 2016, or at both Macedonian airports from January until June passed a total of 860.130 passengers.
With the recent newly opened routes from Skopje Alexander the Great Airport in July, to Malta, Rome, Vaxjo and Doha, as well as the extended frequencies on the existing routes, TAV Macedonia officials expect higher increase rate of traffic during the second half of this year.

#newroutes #Macedonia #airports #Ohrid #Skopje #tourists #travel #Poland #Katowice #Warsaw
Thanks to Fibula Air Travel Macedonia
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Почитувани патници,

Би сакале да ве потсетиме за промената на сообраќајниот режим пред терминалната зграда на скопскиот аеродром, која важи од 3.јули.
Напоменуваме дека улицата пред терминалот не е паркинг, оттука во таа зона, т.н. Hug&Fly, дозволено е возилата да стојат бесплатно до 10 минути.
За повеќе информации ве молиме прочитајте го нашето известување од 30. јуни.

http://skp.airports....D=447&id=355
/
Dear passengers,

We would like to kindly remind you for the changes of traffic regime in front of Skopje Alexander the Great Airport - SKP terminal building, applied as of 3th of July.
We'd like to kindly emphasize that the street in front of the terminal is not a parking, therefore in that zone called Hug&Fly, vehicles can be parked free of charge up to 10 minutes.
For more information please check our Announcement published on 30th of June.

http://skp.airports....D=447&id=355
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
TAV Airports President & CEO, Mr. Sani Sener, in a wonderful #video attached to the blog content: ,,Empowered employees create happy #passengers'', explains the benefits from the improved internal #communication at TAV Airports, after implementation of IBM's platform - TAVFACE.

Video & blog at:

https://www.ibm.com/...appy-passengers/
TAV Airports President & CEO, Mr. Sani Sener, in a wonderful #video at
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Интервју со генералниот директор на ТАВ македонија, Алпер Ерсој, во летното издание на бизнис-каталогот на агенцијата #Марили. Достапно во печатената верзија, како и онлајн:

http://www.marili.co...opion/?page=1438
/
Interview with TAV Macedonia General Manager, Alper Ersoy, in 2017 summer issue of Marili's Business Catalog. Featured in the magazine, and in its online version as well:

http://www.marili.co...opion/?page=1438

#interview #BusySummer2017 Marili Agencija Skopje Alexander the Great Airport - SKP Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Timeline Photos
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Неделна временска прогноза.
/
Weekly #weather forecast.

#Skopje #Macedonia #travel #flights
Timeline Photos
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Регионалниот портал за авијација EX YU Aviation News, за отворањето на новата линија #Скопје-#Доха.
/
The regional aviation portal EX YU Aviation News on the launch of the new route #Doha-#Skopje.
EX YU Aviation News
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Драги патници,

Anna.aero, специјализираната медиумска платформа за вести и анализи од областа на авијацијата, денеска објави текст за новата авиолинија Доха-Скопје-Доха.

Прочитајте го текстот на:

http://www.anna.aero...hts-doha-skopje/
/
Dear passengers,

anna.aero Airline and Airport News & Analysis, today published an article about the newly launched route and destination #Doha-#Skopje-Doha.

Please check the article at:

http://www.anna.aero...ghts-doha-skopje
Timeline Photos