Ohrid St. Paul The Apostle Airport

Ohrid St. Paul The Apostle Airport

Traveling to Ohrid St. Paul The Apostle Airport? Let Logan Car Hire compare all the major and local car rental companies at Ohrid St. Paul The Apostle Airport to find you the right car for you. We search Avis, Hertz, Dollar, Enterprise, Budget and Sixt at Ohrid St. Paul The Apostle Airport

Car Rental Booking

Like us

Ohrid St. Paul The Apostle Airport News

Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Неделна временска прогноза за Охрид.
/
Weekly #weather forecast for #Ohrid.

#flights #travel #Macedonia #airport
Неделна временска прогноза за Охрид./
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Неделна временска прогноза за #Охрид.
/
Weekly #weather forecast for #Ohrid.

#flights #travel #airport #Macedonia
Неделна временска прогноза за #Охрид./
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Ладно на Охридското #Езеро. Неделна временска прогноза за #Охрид.
/
Smells like winter at #OhridLake. Weekly #weather forecast for #Ohrid.
#travel #flights #Macedonia Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Ладно на Охридското #Езеро. Неделна вр
3 weeks ago
Aleksandar Naumovski - Dali vovedovte besplaten vlez izlez od 10 minuti kako sto e vo site aerodromi po svetot?
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Неделна временска прогноза за #Охрид.
/
Weekly weather forecast for #Ohrid.

#flights #OhridLake #Macedonia #travel
Неделна временска прогноза за #Охрид./
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Репортажа за #Охрид, напишана од италијанска новинарка, која минатата недела беше дел од групата новинари кои ТАВ ги водеше на туристичка тура низ Македонија.
/
Reportage for #Ohrid, written by an Italian journalist, who was part of the group of journalists, taken on a touristic tour around #Macedonia by TAV, during last week.

http://www.latitudin...a-macedonia.html

#flights #tourists #airport #OhridLake #nature #passengers #history #culture #Italy
Lago di Ohrid, un tuffo nella natura della Macedonia • Latitudinex
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Неделна временска прогноза за #Охрид.
/
Weekly weather forecast for #Ohrid.

#flights #travel #Macedonia #OhridLake #airports
Неделна временска прогноза за #Охрид./
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Неделна временска прогноза за #Охрид.
/
Weekly #weather forecast for #Ohrid.

#flights #Macedonia #OhridLake #travel #airport #tourism
Неделна временска прогноза за #Охрид./
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Соопштение за медиумите
Скопје, 26. Септември 2017

ТАВ: Естонската Нордика ќе почне со летови Охрид-Талин од 2018 година

Естонскиот авиопревозник „Нордика“ ќе почне да лета на авиолинијата Талин – Охрид – Талин, почнувајќи од летната сезона во 2018 година, најави ТАВ Македонија.

По успешните преговори што ги водеше Маркетинг-одделот на ТАВ Аеродроми од Истанбул, авиопревозникот ја потврди својата одлука за почеток на операциите од Македонија, и ќе воведе сезонски летови од естонскиот главен град до македонскиот туристички бисер- Охрид, од почетокот на летната сезона во 2018 година.

- Среќни сме што најавуваме уште една нова дестинација од охридскиот аеродром „Св. Апостол Павле“ до Талин, со која ќе оперира естонскиот авиопревозник „Нордика“ од 1. јуни следната година. Со сезонските летови на линијата Талин – Охрид – Талин, „Нордика“ еднаш неделно, секој петок, почнувајќи од 1. јуни сѐ до 15. септември, ќе носи туристи од Естонија на Охридското Езеро. Очекуваме дека со овие летови во текот на следното лето над 2.500 патници од Естонија ќе слетаат на охридскиот аеродром. Со отворањето на директната авиолинија до Талин, всушност отвораме еден сосема нов пазар за патници на охридскиот аеродром – Естонија, и навистина сме среќни поради тоа, бидејќи ќе значи бенефит не само за аеродромот, туку и за целата туристичка заедница. Би сакале да му се заблагодариме на нашиот Маркетинг-оддел од Истанбул кој успеа да ја убеди „Нордика“ да почне да лета од Македонија, како и на „Нордика ерлајнс“ за нивната одлука да почнат со операции од охридскиот аеродром – изјави Алпер Ерсој, Генерален директор на ТАВ Македонија.

Според најавите на авиопревозникот, летот од Охрид до Талин ќе трае три часа. Билетите се пуштени во продажба од денеска (26. септември) со цени кои почнуваат од 99,90 евра.

„Нордика“ го промовира Охрид меѓу Естонците како најпопуларната дестинација за одмор во Македонија, како прекрасен и романтичен град со богата архитектура, со пејзажи кои го одземаат здивот, притоа потенцирајќи дека станува збор за град кој е под заштита на УНЕСКО.

- На нашите клиенти сакаме да им понудиме и алтернативни дестинации, како дополнување на големите градови. Нашата цел е да пронајдеме различни и возбудливи дестинации за одмор кои на естонските граѓани ќе им овозможат да уживаат во откритието и во локалните цени кои овозможуваат комплетно уживање во летниот одмор. Многу луѓе ги посетиле Париз и Рим, но Македонија со нејзината фантастична природа и култура дефинитивно вреди да се посети. Кога избираме некоја нова дестинација, многу внимаваме и на тоа патниците преку неа да може да посетат уште неколку други земји во исто време – изјави Свен Кукемелк, Извршен директор за развој на бизнисот во Нордика.

Според Кукемелк, дестинациите до кои лета „Нордика“ во летниот период се многу популарни. Изминатово лето авиокомпанијата превезе повеќе од 20.000 патници со нејзините сезонски летови до Сплит, Ријека и Одеса.

„Нордика“ е националниот авиопревозник на Естонија и нуди голем број летови од Талин до различни европски дестинации. Во соработка со партнерските авиопревозници нуди врзани летови до повеќе од 140 дестинации во светот.
Талин ќе биде петтата нова дестинација до која ТАВ воведе чартер-лет од охридскиот аеродром во изминатите две години, поврзувајќи го Охрид како најпозната туристичка дестинација со Естонија, која ќе стане сосема нов дојдовен пазар за Охрид, и за нови патници на охридскиот аеродром, но и за нови туристи на Охридското Езеро.

ТАВ годинава во јуни ги промовираше летовите од Полска на релацијата Катовице – Охрид – Катовице, додека во 2016 година успеа одново да го воспостави чартер-летот од Белград до Охрид, како и да воведе чартер-летови од уште две дестинации - Тел Авив и Брисел до охридскиот аеродром Св. Апостол Павле.

Со традиционалните чартер-летови од Амстердам и редовните линии до Цирих, Базел и Лондон кои функционираат преку целата година, охридскиот аеродром беше забележан и од ACI (Airports Council International) и прогласен за еден од најбрзорастечките аеродроми во Европа, во својата категорија.

ТАВ Македонија ги заврши првите осум месеци од 2017 година со пораст на бројот на патници од 10 отсто на двата македонски аеродроми – „Александар Велики“ во Скопје и „Св.Апостол Павле“ во Охрид. Во истиот период, бројот на летови порасна за значителни 18 отсто на годишно ниво.
/
Press Release
Skopje, 26th of September 2017

TAV: Estonian Nordica starts with flights Ohrid-Talin in 2018

The Estonian airline, Nordica, will start to perform flights on the route Tallin-Ohrid-Tallin, as of 2018 summer season, TAV Macedonia announces.

After the successful negotiations, led by TAV Airports Marketing Department from Istanbul, the airline confirmed its decision to start operations in Macedonia, introducing seasonal flights from the Estonian capital to the Macedonian touristic pearl – Ohrid, as of beginning 2018 summer season.

-We are happy to announce another new destination from Ohrid St. Paul the Apostle Airport - Tallin, that will be introduced by the Estonian airline Nordica as 1st of June next year. With seasonal scheduled flights on the route Tallin-Ohrid-Tallin, Nordica will bring Estonian tourists at Ohrid Lake once a week on Fridays from 1st of June until 15th of September. We expect more than 2.500 passengers from Estonia at Ohrid Airport during 2018 summer. Tallin means a new incoming passenger’s market for Ohrid Airport – Estonia, and we are very pleased to be able to introduce it, since it will bring many benefits not just for the airport, but for the whole touristic community. We thank to our Marketing Department from Istanbul, that succeeded to convince Nordica to start with flights from Macedonia and to Nordica airlines due their decision to start operations to Ohrid Airport, stated Alper Ersoy, TAV Macedonia General Manager.

As announced by the airline, the flight will last for 3 hours, while the tickets are on sale starting from today - 26th of September, with prices that begin from 99.90 EUR.

Nordica is promoting Ohrid among Estonians as the most popular holiday resort of Macedonia, a beautiful and romantic city, very rich in architecture, with magnificent landscape views, reminding their passengers that it is one of the oldest cities in Europe, protected by UNESCO World Heritage List.

-We want to offer our clients alternative destinations in addition to large metropolises. Our goal is to search for different and exciting holiday destinations that could also offer Estonian people the pleasure of discovery and where the local price level provides an opportunity for an affordable warm summer holiday. A lot of people have been to Paris and Rome, but Macedonia with its fantastic nature and culture are certainly worth visiting. When choosing the destination, we also considered it important for passengers to be able to visit several countries at a time, stated Sven Kukemelk, the Executive Director Business Development in Nordica.

According to Kukemelk, Nordica’s summer routes are very popular and this summer the airline served more than 20.000 passengers on its seasonal routes to Split, Rijeka and Odessa.
Nordica is the Estonian flag carrier that offers a large number of flights from Tallin to different European destinations, and in cooperation with partner airlines offers connecting flights to more than 140 destinations in the world.

Tallin will be the 5th new charter-flight destination added from Ohrid Airport in the past two years, connecting the Macedonian holiday resort with Estonia, one more new incoming market for passengers at Ohrid Airport and for tourists at Ohrid Lake.

This year in June seasonal flights from Poland were opened on the route Katowice-Ohrid-Katowice, while in 2016 TAV managed to re-establish the charter flights from Belgrade, and open seasonal charter flights from Tel Aviv and Brussels.

With the traditional charter flights from Amsterdam and the regular routes to Zurich, Basel and London, that are operational year round, Ohrid Airport has already been spotted by ACI as one of the fastest growing airports in Europe, in its size.

TAV Macedonia finished the first 8 months of 2017 with 10% annual increase in passenger traffic at both Macedonian airports – Skopje Alexander the Great and Ohrid St. Paul the Apostle. At the same time the number of flights has an increase of remarkable 18%, on the annual level.

#Tallin Nordica #Ohrid #flights #Estonia #Macedonia #travel #tourism Ohrid St. Paul The Apostle Airport
http://www.nordica.ee
Photos from Ohrid St. Paul The Apostle Airport's post